100 Greatest Japanese Movies

  1920-1940’s

 1. Orochi (Buntaro Futagawa, 1925)
 2. A Page of Madness (Teinosuke Kinugasa, 1926)
 3. Tange Sazen (Sadao Yamanaka, 1935)
 4. Humanity And Paper Balloons (Sadao Yamanaka, 1937)


 5. 1950’s

 6. Rashomon (Akira Kurosawa, 1950)
 7. Life of Oharu (Kenji Mizoguchi, 1952)
 8. Tokyo Story (Yasujiro Ozu, 1953)
 9. Ugetsu (Kenji Mizoguchi, 1953)
 10. Seven Samurai (Akira Kurosawa, 1954)
 11. Godzilla (Ishiro Honda, 1954)
 12. Floating Clouds (Mikio Naruse, 1955)
 13. The Burmese Harp (Kon Ichikawa, 1956)
 14. Crazed Fruit (Ko Nakahira, 1956)
 15. Ballad of Narayama (Keisuke Kinoshita, 1958)
 16. Fires on the Plain (Kon Ichikawa, 1959)
 17. The Human Condition (Masaki Kobayashi, 1959-1961)

 18. 1960’s

 19. The Sun’s Burial (Nagisa Oshima, 1960)
 20. Jigoku (Nobuo Nakagawa, 1960)
 21. The Naked Island (Kaneto Shindo, 1960)
 22. Yojimbo (Akira Kurosawa, 1961)
 23. Miyamoto Musashi (Tomu Uchida, 1961-1965)
 24. Harakiri (Masaki Kobayashi, 1962)
 25. Detective Bureau 2-3 (Seijun Suzuki, 1963)
 26. Thirteen Assassins (1963, Eiichi Kudo)
 27. An Actor’s Revenge (Kon Ichikawa, 1963)
 28. Assassination (Masahiro Shinoda, 1964)
 29. Endless Desire (Shohei Imamura, 1964)
 30. Pale Flower (Masahiro Shinoda, 1964)
 31. Three Outlaw Samurai (Hideo Gosha, 1964)
 32. Kwaidan (Masaki Kabayashi, 1964)
 33. Zatoichi: Flashing Sword (Kazuo Ikehiro, 1964)
 34. Seisaku’s wife (Yasuzo Masumura, 1965)
 35. Sword Devil (Kenji Misumi, 1965)
 36. Life of a Tattooed Man (Seijun Suzuki, 1965)
 37. Sugata Sanshiro (Seiichiro Uchikawa, 1965)
 38. The Pornographers (Shohei Imamura, 1966)
 39. The Face of Another (Hiroshi Teshigahara, 1966)
 40. The Ivory Tower (Satsuo Yamamoto, 1966)
 41. Red Angel (Yasuzo Masumura, 1966)
 42. Tange Sazen (Hideo Gosha, 1966)
 43. Tokyo Drifter (Seijun Suzuki, 1966)
 44. The Sword of Doom (Kihachi Okamoto, 1966)
 45. Branded to Kill (Seijun Suzuki, 1967)
 46. Japan’s Longest Day (Kihachi Okamoto, 1967)
 47. Nemuri Kyoshiro: Mask of the Princess (Akira Inoue, 1967)
 48. Funeral Parade of Roses (Toshio Matsumoto, 1969)
 49. The Desert Archipelago (1969, Katsu Kanai)
 50. Go, Go Second Time Virgin (Koji Wakamatsu, 1969)
 51. Hitokiri (1969, Hideo Gosha)

 52. 1970’s

 53. The Man Who Left His Will On Film (Nagisa Oshima, 1970)
 54. Eros + Massacre (Kiju Yoshida, 1970)
 55. The Ambitious (Daisuke Ito, 1970)
 56. The Wolves (Hideo Gosha, 1971)
 57. Shura (Toshio Matsumoto, 1971)
 58. Throw Away Your Books, Rally into the Streets (S.Terayama, 1971)
 59. The Ceremony (Nagisa Oshima, 1971)
 60. Female Convict Scorpion (Shunya Ito, 1972)
 61. Babycart At The River Styx (Kenji Misumi, 1972)
 62. Ecstasy of the Angels (Koji Wakamatsu, 1972)
 63. Battle Without Honor (Kinji Fukasaku, 1973)
 64. Bohachi (Teruo Ishii, 1973)
 65. Lady Snowblood (Toshiya Fujita, 1973)
 66. Coup d’Etat (Kiju Yoshida, 1973)
 67. Sex & Fury (Norifumi Suzuki, 1974)
 68. Last Samurai (Kenji Misumi, 1974)
 69. Graveyard of Honor (Kinji Fukasaku, 1975)
 70. House (Nobuhiko Obayashi, 1977)
 71. The Man Who Stole The Sun (Kazuhiko Hasegawa, 1979)
 72. Vengeance is Mine (Shohei Imamura, 1979)

 73. 1980’s

 74. The Beast to Die (Toru Murakawa, 1980)
 75. Crazy Thunder Road (Sogo Ishii, 1980)
 76. Sailor Suit and Machine Gun (Shinji Somai, 1981)
 77. The Crazy Family (Sogo Ishii, 1984)
 78. Farewell to the Ark (Shuji Terayama, 1984)
 79. Tampopo (Juzo Itami, 1985)
 80. The Emperor’s Naked Army Marches On (Kazuo Hara, 1987)
 81. Akira (Katsuhiro Otomo, 1988)
 82. Grave of the Fireflies (Isao Takahata, 1988)
 83. Noisy Requiem (Yoshihiko Matsui, 1988)
 84. Tetsuo (Shinya Tsukamoto, 1989)

 85. 1990’s

 86. Sonatine (Takeshi Kitano, 1993)
 87. Kamikaze Taxi (Masato Harada, 1995)
 88. A quiet Life (Juzo Itami, 1995)
 89. Gonin (Takashi Ishii, 1995)
 90. Ghost in the Shell (Mamoru Oshii, 1995)
 91. Tokyo Fist (Shinya Tsukamoto, 1995)
 92. Maborosi (Hirokazu Koreeda, 1995)
 93. Swallowtail Butterfly (Shunji Iwai, 1996)
 94. Hana-Bi (Takeshi Kitano, 1997)
 95. Princess Mononoke (Hayao Miyazaki, 1997)
 96. Perfect Blue (Satoshi Kon, 1998)
 97. Porno Star (Toshiaki Toyoda, 1998)
 98. Audition (Takashi Miike, 1999)

 99. 2000’s

 100. Battle Royale (Kinji Fukasaku, 2000)
 101. Eureka (Shinji Aoyama, 2000)
 102. Kaïro (Kiyoshi Kurosawa, 2001)
 103. Spirited Away (Hayao Miyazaki, 2001)
 104. Shara (Naomi Kawase, 2003)
 105. Mind Game (Masaaki Yuasa, 2004)
 106. Paprika (Satoshi Kon, 2006)
It's time to explore asian movies!
Every week, don't waste an opportunity to discover new films


comments powered by Disqus